Skip to content

MobilMat

Łatwo przestawny system dostosowany do potrzeb klienta, dostępny w wariantach wydajności 30-120 m3/h.

MobilMat

System MobilMat łączy w spójne i łatwe do transportu moduły cały sprzęt potrzebny do produkcji betonu. Moduły te są częściowo zmontowane i wyposażone elektronicznie oraz przetestowane w fabryce. System jest mobilny i łatwy do przenoszenia.

W platformie może występować sprawdzony mieszalnik przeciwbieżny HPGM lub alternatywnie solidny mieszalnik dwuwałowy DWM. W zależności od dostępnego miejsca i potrzeb klienta materiał jest podawany do mieszalnika przez wciągany wózek lub pochyły taśmociąg.

Wersja standardowa umożliwia  magazynowanie kruszywa w silosie rzędowym. Opcjonalnie może być on zastąpiony silosem okrągłym.

Silos rzędowy z z dużymi elektro-pneumatycznymi klapami dozującymi oraz taśmociągiem z czujnikami ważącymi są jednym integralnym modułem. Serie MobilMat pozwalają na efektywną kosztowo produkcję betonu i dlatego spełniają wymagania nowoczesnego dozująco-mieszającego węzła betoniarskiego.