Skip to content

Putzmeister Moertelmaschinen

Firma Putzmeister Moertelmaschinen GmbH to producent pierwszej na świecie mechanicznej pompy do zapraw – KS1. Obecnie oferuje jeden z najnowocześniejszych i największych asortymentów maszyn do różnych zastosowań. W ofercie można znaleźć odpowiednie maszyny do mieszania i pompowania między innymi  jastrychu półsuchego i płynnego, tynku zwykłego i drobnoziarnistego, betonu drobnoziarnistego i natryskowego oraz do zadań specjalnych.  Każdy z produktów jest wyspecjalizowany w swoim zakresie – a niektóre nawet w kilku. Wszystkie komponenty dopasowane są do danego zastosowania, ponieważ przykładowo tynkowanie związane jest z innymi wymaganiami niż wylewanie jastrychu. We wszystkich maszynach skoncentrowano się na wydajności, długowieczności i niezawodności wszystkich elementów.

Rozwiązania do jastrychu konwencjonalnego – posadzek z zapraw półsuchych:

 • M500;
 • M700;
 • M720;
 • M740;
 • M760;
 • M760 3B.

Putzmeister Moertelmaschinen 740

Rozwiązania do jastrychu płynnego – posadzek samopoziomujących:

Pompa tłokowa P715

Rozwiązania do tynków i tynków drobnoziarnistych, również ozdobnych:

 • P12;
 • CM15;
 • MP20;
 • MP25;
 • S5;
 • P13;
 • SP11.

Agregat tynkarski Putzmeister MP 25

Rozwiązania do betonu natryskowego – zabezpieczeń p-poż., torkretowania:

 • P13;
 • P715;
 • P718.

Rozwiązania do betonu drobnoziarnistego:

 • P13;
 • P715;
 • P718.