Skip to content

Trans Mix

Trans Mix to mobilna wytwórnia posadzek bazujących na mieszankach anhydrytowych, pianobetonach oraz styrobetonach. Przy zastosowaniu zespołu pompującego opartego na urządzeniach znanych jako Mixokret – również do posadzek suchych.  Jest to urządzenie silosowe na kołach, posiada zasobnik na kruszywo i dwa lepiszcza – np. cement i popiół, bądź anhydryt.  Urządzenie miesza i tłoczy płynne jastrychy na bazie anhydrytu, magnezytu lub cementu oraz beton lekki i pracuje przeważnie w pełni automatycznie. Do jego użytkowania na placu budowy jest potrzebne przyłącze wodne.

W celu mieszania kontener unoszony jest do pozycji roboczej. Ustawienie pod skosem sprawia, że kruszywo i lepiszcze zsuwaj ja się w dół i dozowane są przez przenośniki ślimakowe do mieszalnika i zbiornika wagowego. Kruszywo, lepiszcze i woda mogą zostać zadozowane za pomocą układu sterowania w każdej dowolnej proporcji.

Po upływie czasu mieszania materiał dostaje się do zbiornika tłocznego po otwarciu klapy mieszalnika.

W zbiorniku tłocznym ślimak mieszający miesza materiał i zapobiega, nawet podczas krótkich przerw roboczych, rozmieszaniu się tłoczonego materiału.

Następnie materiał doprowadzany jest do pompy ślimakowej, która pompuje go przez giętkie przewody tłoczne.

Trans Mix – Dane techniczne: