Skip to content

Innowacyjność rozwiązań technicznych

Innowacyjność rozwiązań technicznych zastosowanych w samochodowych pompach do betonu firmy PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GmbH.

Firma PUTZMEISTER CONCRETE PUMPS GmbH, która jest od ponad 50 lat jednym z największych producentów samochodowych pomp do betonu na świecie prezentuje rozwiązania techniczne objęte najczęściej zastrzeżeniami patentowymi. Cechuje je innowacyjność w skali światowej. W pompach samochodowych firmy PUTZMEISTER są obecnie stosowane między innymi, n/w. rozwiązania innowacyjne:

  • Układ hydrauliczny pompy typu FFH-EL (FreeFlow Hydraulic – Electric) oparty jest na oszczędnym energetycznie, zamkniętym systemie dającym oszczędność w zużyciu paliwa ok. 15%. Unowocześnienie dotyczy zastosowania nowego systemu ręcznego, awaryjnego sterowania pompą oraz zmiany sterownia wychyleniem głównych, wielotłoczkowych pomp hydraulicznych z hydraulicznego na elektryczne. To ostatnie rozwiązanie umożliwiająca powiązanie tego sterowania z mikroprocesorowym systemem sterownia pracą pompy.
    Innowacyjność rozwiązań technicznych 01
  • Układ EPS(ERGONIC® PUMP SYSTEM) – mikroprocesorowy układ sterujący i regulujący pracę pompy z podwójnym zabezpieczeniem pracy. Układ ten umożliwia także ustalenie (ograniczenie) ciśnienia lub wydajności pompowania. Ograniczenie ciśnienia pompowania ma szczególne znaczenie gdy pompujemy beton np. do szalunków o ograniczonej wytrzymałości lub korzystamy z elementów rurociągu o ograniczonym ciśnieniu roboczym. Te układy „wspomagające” zdecydowanie ułatwiają pompowanie mieszanek trudno pompowalnych – płynnych lub o zbyt niskim lub wysokim współczynniku W/C. Sterowanie i kontrola pracy pompy odbywa się poprzez centralną jednostkę komputerową dzięki czemu praca pompy jest spokojna, z mniejszymi drganiami a zużycie paliwa i części mniejsze. Dzięki zastosowaniu EPS zmniejszyła się ilość elementów hydraulicznych. Możemy również ograniczać maksymalną wydajność, płynnie sterując w uzyskanym zakresie, co zabezpieczyć może przed zablokowaniem mieszanki w rurociągu. Układ EPS współpracuje z poniżej opisanym układem EOC.
  • Układ EOC (ERGONIC® OUTPUT CONTROL) – jest to elektroniczny układ automatycznie dostosowujący i optymalizujący obroty silnika samochodu do wybranej przez operatora wydajności pompowania betonu. Wyboru wydajności dokonuje się tylko jednym pokrętłem. Dzięki temu układowi obroty silnika są niższe niż zazwyczaj co zmniejsza zużycie paliwa, praca silnika jest cichsza a jego zużycie mniejsze.
  • Elementy szafki sterowniczej wykonane są w postaci modułów elektronicznych o wielokrotnie większej trwałości od rozwiązań tradycyjnych oraz posiadających funkcję informacji o stanie pracy. Możliwość ustawienia poszczególnych modułów w pozycji serwisowej zapewnia dostęp do poszczególnych części i ułatwia ich serwis oraz wymianę. Tradycyjne przekaźniki elektrycznych zastąpiono mikroprzekaźnikami o wielokrotnie wyższej trwałości.
  • Zastosowano układ EGD (ERGONIC® GRAPHIC DISPLAY) z wyświetlaczami LCD na głównej szafce sterującej oraz układ EGD-RC (ERGONIC® GRAPHIC DISPLAY REMOTE CONTROL) na przenośnych pulpitach sterujących. Wyświetlacze LCD – aktualnie kolorowe – przedstawiają aktualne parametry pracy pompy, umożliwiają ich sprawdzanie oraz regulację. Układ ten informuje także o ewentualnych zakłóceniach w pracy.
    Innowacyjność rozwiązań technicznych 02